Ennek a leírásnak a segítségével Ubuntu Linux 14.10 (utopic unicorn) 64 bit operációs rendszerre telepítheted az Altera Quartus II 14.0 szoftvert a ModelSim Altera Edition szimulációs alkalmazással.

Quartus II telepítése

A példához az Altera Quartus II Web Edition-t használom. Az Altera Download Center-ből töltsd le a telepítőkészletet: Quartus-web-14.0.0.200-linux.tar. Regisztrálnod kell a letöltéshez. A továbbiakban paranccsorban végzem el a telepítési lépéseket.

Csomagold ki a telepítőkészletet.

$ tar -xf Quartus-web-14.0.0.200-linux.tar

A setup.sh állományt szerkeszteni kell, mert az Ubuntu-ban máshol van az env parancs, az alábbi példa a javított változat elejét mutatja (#!/bin/env helyett #!/usr/bin/env szükséges). Alatta a szerkesztést végző sed parancs.

#!/usr/bin/env bash

# Copyright (c) 2014 Altera Corporation. All rights reserved.

# Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions and other
...

Tehát a setup.sh állományt az alábbi sed paranccsal szerkesztjük.

$ sed -i setup.sh -e 's/#!\/bin\/env/#!\/usr\/bin\/env/'

A telepítő az alapértelmezett beállításokkal a $HOME/altera/14.0 útvonalra telepíti a szoftvert és az alábbi parancs kérdés nélkül le is folytatja a telepítést.

$ ./setup.sh --unattendedmodeui minimal --mode unattended

A telepített Quartus II indítása:

$ $HOME/altera/14.0/quartus/bin/quartus

ModelSim beállítása FreeType fordításával

Míg az operációs rendszer és a Quartus II 64 bit-es, a ModelSim 32 bit-es szoftver. Szükséges a FreeType csomag a futtatásához, azonban az Ubuntu 14.10-en a 2.5.2-es verzió található meg, és a ModelSim számára a 2.4.12-es szükséges, így azt telepíteni kell forrásból. A FreeType elérhető a http://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/ címen.

A ModelSim-hez telepíteni kell néhány csomagot.

$ sudo apt-get install libncurses5:i386 libxext6:i386 libxft2:i386

Töltsd le a FreeType 2.4.12-es verzióját.

$ cd /tmp
$ wget http://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/freetype-2.4.12.tar.bz2

Majd az alábbi parancsokkal készítheted elő a fordításhoz szükséges multiarch környezetet.

$ sudo dpkg --add-architecture i386
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential gcc-multilib g++-multilib
$ sudo apt-get build-dep -a i386 libfreetype6

A freetype fordítása az alábbiak szerint történik.

$ cd /tmp
$ tar -xf freetype-2.4.12.tar.bz2
$ cd freetype-2.4.12
$ ./configure --build=i686-pc-linux-gnu "CFLAGS=-m32" "CXXFLAGS=-m32" "LDFLAGS=-m32"
$ make

A lefordított csomagot most telepítheted a ModelSim számára.

$ cd $HOME/altera/14.0/modelsim_ase
$ mkdir lib32
$ cp -r /tmp/freetype-2.4.12/objs/.libs/* lib32/

A $HOME/altera/14.0/modelsim_ase/vco parancs foltozását el kell végezni, hogy a freetype könyvtárat használhassa a ModelSim. Az alábbi példa a módosított vco állomány részletét tartalmazza, míg lejjebb a szerkesztést végző sed parancsot találod.

...
    *)  arg0=`dirname $arg0`/$x ;;
  esac
done

dir=`dirname $arg0`
export LD_LIBRARY_PATH=${dir}/lib32 ### ezt a sort kell hozzáadni ###

vco=${uname}${utype}
case $vco in
  SunOS4*)
...

Szerkesztés sed paranccsal:

$ sed -i vco -e '/dir\=`dirname \$arg0`/a \' -e 'export LD_LIBRARY_PATH=\${dir}/lib32'

Indítás az alábbi parancssal, illetve a Quartus II környezetből a szokott módon:

$ $HOME/altera/14.0/modelsim_ase/bin/vsim

Távoli FPGA JTAG programozása SSH tunnel-en Altera Quartus II-vel

A hálózaton, távoli gépre USB Blaster-en csatlakoztatott Altera FPGA JTAG programozása SSH tunnel-en Quartus II-vel.

Altera Quartus II és NIOS II parancssori kezelés

Altera Quartus II és NIOS II parancssori kezelés